İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk ve gönüllü hizmet etme bilinci 21.yy becerileri arasında önemli yer tutan bir beceridir. Düş Bahçesi Okullarında çocuklar kendilerinin dışında hiçbir çıkar gözetmeden başkasına fayda sağlama bilinci ile yetişir. Eğitim programlarında önemli bir yer tutan planlamalar tüm okul iklimini içine alacak şekilde planlanır. Sosyal sorumluluk çalışmalarında öğrenci merkezde yer alarak, okul aile birliğinden, okul personeline, velilere kadar herkes çalışmalara gönüllü olarak katılım sağlar. Sosyal sorumluluk çalışmalarında yakın çevreden başlayarak etkinlikler planlanır. En önemli sosyal sorumluluk çalışmaları kardeş okullar ile yürütülen çalışmalardır. İki okul iklimini bir araya getiren bu çalışmalar sayesinde çevre olarak yakın olmasına rağmen birbirlerinden farklı yaşayan çocukların birbirlerine karşı farkındalık duyması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sivil toplum kuruluşları ile tanışması ve iş birliği içerisinde bulunması için planlamalar da gönüllülük projelerinde önemli bir yer tutar. Sosyal sorumluluk bilinci ile yetişen Düş Bahçesi Okulları öğrencileri empati, farkındalık, gönüllülük bilinci ile hareket etmeyi çok küçük yaşlarda öğrenerek yaşam boyu öğrenme deneyimi edinirler.