İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Ölçme & Değerlendirme

Düş Bahçesi İlkokulunda ölçme değerlendirme çalışmaları eğitim programları içerisinde önemli bir yer tutar. Her öğrencinin akademik, ruhsal, beceri gelişiminin önemli bir kanıtı olan ölçme değerlendirme çalışmaları çeşitli etkinliklerle desteklenir. Ayrıca yapılan çalışmalar öğretmen ve öğrenciye yeni hedef belirlemesinde rehberlik yapar. Öğretmenler ve okul idaresi ile yapılan zümre toplantılarında ölçme-değerlendirme politikaları düzenli olarak değerlendirilir ve gelişmeler öğrenci, veli tüm okul iklimi ile paylaşılır.

ÖLÇME – DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI
ÖLÇME – DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

PORTFOLYO SUNUMLARI

Öğrenciler yıl boyunca seçtikleri ürünleri portfolyo adı verilen dosyada biriktirir. Her dönem sonunda  ise velisine ve öğretmenine sunum yapar. Portfolyonun amacı, öğrencilerin kendi gelişimlerini fark etmesi ve kendi öğrenmeleri ile ilgili sorumluluk almasıdır.  Düş Bahçesi Okulları portfolyo uygulamasında ise yaşadığımız döneme ve çağa ayak uyduracak, öğrencilerimizi bir adım daha ileri götürecek "dijital e-portfolyo" uygulanmaktadır.

ÖLÇEKLER

Öğrencilerin gelişimini gösteren değerlendirme ölçekleri kullanılır. Akran, grup, öz değerlendirme ölçekleri de öğrenme ortamında sıklıkla kullanılır. Öğrencilerin kendi kendilerini ve arkadaşlarını da değerlendirmesi değerlendirme sürecinde etkin rol oynaması amaçlanmaktadır.

RAPORLAMA

Öğretmenler her öğrenci ile ilgili gelişimini gösteren kanıtları gözlem defterlerinde kayıt altına alır.  Zümre toplantılarında, veli görüşmelerinde kayıtlar ihtiyaç doğrultusunda paylaşır.

ÖĞRETMEN- VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerin gelişimi ve ihtiyaçları ile ilgili velileri bilgilendirmek ya da velilerden bilgi almak için yapılır. Toplantı zamanı ve süresi öğretmen ve velinin ihtiyacına göre belirlenir.

VELİ TOPLANTILARI

Velilerin tamamını ilgilendiren ortak konuların paylaşımı, velilerin program ile ilgili bilgilendirilmesi ve öğrencinin öğrenmesi ile ilgili destek olabileceği alanların paylaşılması, ortak kararların alınması için yapılır.