İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Öğrenim Etkinlikleri

Öğrenim Etkinlikleri

Düş Bahçesi İlkokulunda öğrenciyi merkeze alan, farklılaştırılmış eğitim modeli, çoklu zeka yaklaşımı ile birlikte 21.yy öğrenme becerilerini öne çıkaracak eğitim modelleri uygulanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı farklı öğrenme teknik ve metotları ile zenginleştirilerek öğrencilere yaşam boyu öğrenme becerisinin gelişmesi ve kendi öğrenmesinin sorumluluğu alması sağlanır.

Geziler
Geziler

Geziler Düş Bahçesi Okulları'nın en önemli öğrenme araçlarından biridir. Akademik programa göre oluşturulan geziler ile öğrencilere öğrendikleri konuları yaşayarak deneyimleme fırsatı yaratılmaktadır. İlgili öğretmen gezilecek yere giderek bu yerlerle ilgili tüm bilgileri toplayarak gezi yeri hakkında ön çalışmayı yapar ve gezi kitapçığı oluşturur. Böylece öğrenci geziye gitmeden bilgi sahibi olur ve gezi amacını bilir. Gezi sonrasında değerlendirme yapılarak gezi kitapçığı tamamlanır. Böylece kalıcı öğrenme sağlanmış olur.

Değerler Eğitimi

Düş Bahçesi Okulları'nın en önemli amacı öğrencilerin akademik program ve öğrenim deneyimleri ile kazandıklarını, evrensel değerler ile bütünleştirmeleri ve dünyamıza olumlu ve artı değer katan birer birey olarak yetişmeleridir. Bu amaçla Düş Bahçesi Okulları; okul öncesi programından başlayarak değerler eğitimi programıyla öğrencilerine Temizlik, Saygı, Sevgi, Hoşgörü, Sabır, Yardımseverlik, Dürüstlük, Sorumluluk gibi değerleri kazandırmayı hedefler. Seçilen bu değerler için öğrencilere sınıf içinde ve dışındaki öğrenim deneyimleri sağlanır, öğrendikleri bu değerleri uygulamaları için fırsatlar yaratılır.

Kütüphane

Düş Bahçesi İlkokulu Kütüphanesi öğrencilerin eğitim programlarını destekleyerek zenginleştiren, kitap okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandıran, okul yaşantısının ayrılmaz bir parçası ve kültürüdür.

Öğrencilerimiz kütüphanemizden her hafta İngilizce ve Türkçe okuma ağacı kitaplarından almaktadır. Bunun dışında öğretmenleri ile birlikte İngilizce ve Türkçe serbest okuma kitabı seçmek, serbest okuma yapmak ve proje çalışmalarında kaynak araştırması yapmak için kütüphaneyi sıklıkla kullanmaktadırlar. Yapılan farklı etkinliklerde de kütüphanemiz bir sosyal yaşam alanı olarak kullanılabilmektedir. Böylece kitaplar hayatımızın tam içinde yer almaktadır.

“Merak Ediyorum” Çalışmaları
“Merak Ediyorum” Çalışmaları

Öğrencilere kimi zaman sınıf içerisinde, kimi zaman evde, kimi zaman da evde ve okulda paralel yürütülen, ilgi ve merak duydukları konular ile ilgili araştırma çalışmaları verilir. Bu çalışmalar konuya ya da kazanıma göre grup çalışması şeklinde de yapılabilir. Öğrenciler öğrendikleri bilgileri bir ürün çıkararak, akademik dürüstlük ilkesine uygun davranış sergileyerek yaptıkları çalışmaları arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunarlar.

Farklılaştırma Etkinlikleri

Düş Bahçesi İlkokulunda her öğrenci bir birey olarak farklı ve özeldir. Öğrenciler öğrenme hızları, ilgi alanları, kişisel becerileri ile farklı olduğu için ders planları, ev sorumlulukları da bu doğrultuda hazırlanır. Çapa aktiviteleri, bire-bir ve grup çalışma etüt etkinlikleri, farklılaştırılmış seçenekli konu bazlı hazırlanmış etkinlikler her öğrencinin ilgisi doğrultusunda, kendi potansiyelinin üzerine çıkması için hazırlanan, okulun eğitim-öğretim programında önemli bir yer tutan faaliyetlerdir.

Sorgulama Çalışmaları

21.yy becerilerinin içerisinde önemli bir yer tutan Sorgulama becerisi Düş Bahçesi İlkokulu eğitim programının içerisinde etkin olarak yer alır. Öğrencilerin derse ve aktivitelere kendi sorularını sorarak başlamaları beklenir. Öğrencilerin sorulan soruları cevaplayan bireyler olmaları yerine soru soran ve bu sorduğu soruya farklı cevaplar arayan bireyler olması hedeflenmektedir. Böylece öğrencinin merak duygusunu sürekli harekete geçiren, öğrenmeyi öğreten bir program uygulanır. Sorgulama çalışmaları; Türkçe kitap atölyesi çalışmalarında, matematik dersinde; kendi sorularımı yazıyorum çalışmalarında, müzik dersinde ise nasıl çalışır? Vb. etkinliklerle uygulanan sorgulama çalışmaları tüm derslerin planlarında yer alır.

Fen ve Doğa (Stem Etkinlikleri)
Fen ve Doğa (Stem Etkinlikleri)

Öğrencilerin farklı disiplinleri bir arada gördüğü anlamlı öğrenme faaliyetlerini kapsar.  Çocukların günlük yaşantısında gördüğü hemen hemen her canlı, cansız materyal dersin deney malzemesi olabilir. Öğrenme etkinliklerinde en önemli nokta öğrencinin keyif alması ve öğrenme yaşantısında eğlenceli bir anı bırakmasıdır. Fen ve Doğa etkinliklerinde de sorgulama çalışmaları önemli rol oynar. Daha önce nasıldı?, Şimdi nasıl?, Daha farklı ne olarak kullanılabilir? Vb. sorular öğrencilerin ders boyunca sürekli sordukları sorulardır. Dersin alanı kimi zaman laboratuvar, kimi zaman okul bahçesi kimi zaman ise mutfaktır. Sınıf dışında farklı bir çok alanda, farklı materyallerle yapılan çalışmalar yıl boyunca öğrencilerin öğrenme yaşantısına katkı sağlar.