İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Ölçme & Değerlendirme

Düş Bahçesi Anaokulunda çocukların hızlı gelişimini kaydeden ölçme-değerlendirme yaklaşımları okul programında önemli bir yer tutar. Sosyal, akademik, ruhsal, beceri gelişiminin önemli bir kanıtı olan ölçme değerlendirme çalışmaları çeşitli etkinliklerle desteklenir.  Yapılan çalışmalar öğretmenlerin yeni hedefler belirlemesinde ve gerekirse önlemler alınması için rehberlik yapar. Öğretmenler ve okul idaresi ile yapılan toplantılarda çocuğun kat ettiği gelişim düzenli olarak takip edilir ve süreç ile ilgili bilgi veli ile paylaşılır.

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI

PORTFOLYO SUNUMLARI

Çocukların yıl boyunca gelişimlerini gösterdikleri ürünler sınıf öğretmeninin desteği ile portfolyo adı verilen dosyada biriktirilir. Her dönem sonunda ise velisine ve öğretmenine çocuk kendi gelişimini gösteren, yapmak istediği ürünlerin sunumunu yapar. Portfolyonun amacı, çocukların kendi gelişimlerini fark etmesi ve kendi öğrenmeleri ile ilgili mutlu olmasını sağlamaktır.  Düş Bahçesi Okulları portfolyo uygulamasında ise yaşadığımız döneme ve çağa ayak uyduracak, öğrencilerimizi bir adım daha ileri götürecek "dijital e-portfolyo" uygulanmaktadır. Çocuğun gelişimini gösteren tüm ürünler dijital ortamda saklanarak gelişimi kayıt altına alınır.

ÖLÇEKLER

Öğrencilerin gelişimini gösteren değerlendirme ölçekleri kullanılır. Akran, grup, öz değerlendirme ölçekleri öğretmenler tarafından etkinlikler bazında kullanılır. Öğretmene rehberlik eden önemli ölçme-değerlendirme araçlarındandır.

RAPORLAMA

Öğretmenler her öğrenci ile ilgili gelişimini gösteren kanıtları gözlem defterlerinde kayıt altına alır.  Zümre toplantılarında, veli görüşmelerinde kayıtlar ihtiyaç doğrultusunda paylaşır.

ÖĞRETMEN- VELİ GÖRÜŞMELERİ

Öğrencilerin gelişimi ve ihtiyaçları ile ilgili velileri bilgilendirmek ya da velilerden bilgi almak için yapılır. Toplantı zamanı ve süresi öğretmen ve velinin ihtiyacına göre belirlenir.

VELİ TOPLANTILARI

Velilerin tamamını ilgilendiren ortak konuların paylaşımı, velilerin program ile ilgili bilgilendirilmesi ve öğrencinin öğrenmesi ile ilgili destek olabileceği alanların paylaşılması, ortak kararların alınması için yapılır.