İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Branş Dersleri

Düş Bahçesi Anaokulu Müzik Programıyla öğrencisine müziği sevdirmeyi ve müziği günlük yaşantısının içine yerleştirmeyi hedefler. 🎷 Müzik evrensel bir dil olarak tüm çocuklar tarafından ilgiyle ve heyecanla karşılanır. 🎶 Kullanılan şarkılar ve müzikli 🎹 oyunlar çocukların başka kültürler ve dillerle ilgili farkındalıklarını arttırır. 🎸 Doğadaki farklı sesleri ayırt etme, orff tekniği ile ritim duygusunu geliştirme, farklı enstrümanları ve müzisyenleri tanıma ve genel müzik kültürü oluşturma okul öncesi müzik derslerimizin başlıca amaçlarıdır. 🎼 🎺

Düş Bahçesi Okul Öncesi Spor Programı tüm öğrencilerin düzenli olarak fiziksel etkinliklere katılmaları için fırsatlar sunar. ⚽ Spor dersinin hedefleri; 🏀 büyük kas gelişimini destekleme, farklı spor dallarını tanıma, vücudunu tanıma,  fiziksel becerilerin her alanında ilerleme gösterme, 🏊 sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemini kavrama, farklı fiziksel aktivitelere katılma, fiziksel aktivitelerin kendini ifade etmek, sosyal ilişkiler kurmak, boş zamanlarını değerlendirmek için kullanılabileceğini anlamadır. 🎾

Kendine güven, diğer öğrenci ve yetişkinlerle pozitif ilişki kurma, liderli gibi sosyal beceriler, spor programının içinde yer alan fiziksel etkinliklerle desteklenir.

Sanat çalışmaları, seramik, resim, üç boyutlu modelleme, parmak boya, sulu boya, kolaj, baskı gibi teknikleri kapsamaktadır. Sanat çalışmaları öğrencilerimize estetik olana değer vermeyi öğretirken; yaratıcılıklarını desteklemeyi hedefler. Seramik atölyemizde yapılan seramik çalışmaları yıl sonunda çocukların portfolyosuna eklenir.

Bedensel gelişimi desteklemek; estetik bakış açısı kazandırmak amacı ile öğrencilerimiz haftada bir saat dans eğitimi almakta; yapılan çalışmalarla çocukların kendilerini sanat yoluyla ifade edebilmelerine yönelik çeşitli fırsatlar sunulmaktadır.

Her yılın sonunda hem İngilizce, hem Türkçe derslerden yıl sonu gösterisi yapılır. Yıl boyunca öğrenilen konular belli tema altında toplanır. Amaç öğrenilen konuların bir yansımasını aileler ile paylaşmaktır.