İLKOKUL KAYIT  KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Beden Eğitimi

Fiziksel Gelişim ve Koordinasyon
Fiziksel Gelişim ve Koordinasyon

Öğrencilerimizin fiziksel etkinlikler, yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencimizin  hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı oluyoruz.

Eğitimde amaçların gerçekleştirilmesinde öğrencilerin zihinsel ve duygusal eğitimleri içinde şartların düzenlenmesine bağlıdır. Bu nedenle beden eğitimi ve spor genel eğitimin ayrılamaz bir parçasıdır.

Günümüzde beden eğitimi ve spor yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul edilmektedir.